Privacyverklaring Schoonheidssalon Thea de Vroet.

INLEIDING: In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Schoonheidssalon Thea de Vroet als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. Schoonheidssalon Thea de Vroet hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. TOEPASSELIJKHEID: Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door Schoonheidssalon Thea de Vroet gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van Schoonheidssalon Thea de Vroet vallen. De website van Schoonheidssalon Thea de Vroet kan links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze 'gelinkte sites' en Schoonheidssalon Thea de Vroet is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacy praktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT: Schoonheidssalon Thea de Vroet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schoonheidssalon Thea de Vroet verstrekt. Schoonheidssalon Thea de Vroet kan de volgende persoonsgegevens verwerken: -Uw voor-en achternaam -Uw adresgegevens -Uw e-mailadres -medicijngebruik en zaken waar tijdens de behandeling rekening mee gehouden dient te worden. WAAROM Schoonheidssalon Thea de Vroet GEGEVENS NODIG HEEFT: Schoonheidssalon Thea de Vroet verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en voor het zenden van facturen. Daarnaast kan Schoonheidssalon Thea de Vroet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. HOE LANG GEGEVENS BEWAART: Schoonheidssalon Thea de Vroet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. DELEN MET DERDEN: Schoonheidssalon Thea de Vroet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK: Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Chair-man.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Schoonheidssalon Thea de Vroet. Schoonheidssalon Thea de Vroet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BEVEILIGEN: Schoonheidssalon Thea de Vroet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging vandoor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@schoonheidssalontheadevroet.nl
www.schoonheidssalontheadevroet.nl is een website van Schoonheidssalon Thea de Vroet. Schoonheidssalon Thea de Vroet is als volgt te bereiken: Postadres en Vestigingsadres: Emmen.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70880735
Telefoon: 06-11125219
Whatsapp: 06-11125219
E-mailadres: info@schoonheidssalontheadevroet.nl